Диоген Синопски - Цитати

Диоген Синопски, наречен Циника, е древногръцки философ роден в град Синоп (в днешна Турция) през 412 г.пр.н.е. и е умрял през 323 г.пр.н.е. в Коринт. В тази категория има 1 цитат.

Хора много, човеци малко!
Диоген Синопски