Цитати за думите

В тази категория има 264 цитата, подредени в 27 страници.

Ние сме в зората на високотехнологична, безкръвна Културна Революция; тази която разчита на сплашване, публичен срам и икономическа разруха, за да диктува какви думи и идеи са допустими на публичния площад.
Давид Харсани

Музиката започва там, където свършват думите
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Гледаш го човек - нито дума, а лицето - жива история.
Инав

Мрежата е, за да се хване рибата.
Хване ли се рибата — мрежата се забравя.
Примката е, за да се улови заекът.
Уловен ли е заекът — примката се забравя.
Целта на думите е да уловят смисъла.
Уловен ли е смисълът — думите се забравят.
Къде да намеря човек, забравил думите, та с него да си поговоря!
Джуан Дзъ

Най-общо казано, кратките думи са най-добри, а старите думи най-добри от всички.
Уинстън Чърчил

В думите "бог" и "религия" виждам тъмнина, мрак, вериги и камшик.
Висарион Белински

Уморени сме от аристократични обяснения в Харвардски думи.
Дуайт Айзенхауер

По-рано слушах думите на хората и вярвах в делата им.
Сега слушам думите на хората и гледам делата им.
Конфуций

Ако се научиш да слушаш, ще можеш да извлечеш полза дори от думите на тези, които не умеят да се изразяват добре.
Плутарх

Между думата и делото има планини и долини.
Арменска поговорка