Цитати за думите

В тази категория има 260 цитата, подредени в 26 страници.

Най-общо казано, кратките думи са най-добри, а старите думи най-добри от всички.
Уинстън Чърчил

В думите "бог" и "религия" виждам тъмнина, мрак, вериги и камшик.
Висарион Белински

Уморени сме от аристократични обяснения в Харвардски думи.
Дуайт Айзенхауер

По-рано слушах думите на хората и вярвах в делата им.
Сега слушам думите на хората и гледам делата им.
Конфуций

Ако се научиш да слушаш, ще можеш да извлечеш полза дори от думите на тези, които не умеят да се изразяват добре.
Плутарх

Между думата и делото има планини и долини.
Арменска поговорка

Нареждам господа сенаторите да държат речи, не с написани, а със свои думи, за да се види глупостта на всеки.
Петър I

Какво деформира облика ми? Преголемите думи.
Станислав Йежи Лец

Емоциите са като обектив. Те дават фокус на думи и идеи, които иначе биха останали невидяни и нечути.
Честър Карас

И ако, разбира се, някога трябва да скриете факт с думи, направете го по такъв начин, че да не стане известно или имайте готовност за бърза защита.
Николо Макиавели