Цитати за думите

В тази категория има 257 цитата, подредени в 26 страници.

По-рано слушах думите на хората и вярвах в делата им.
Сега слушам думите на хората и гледам делата им.
Конфуций

Ако се научиш да слушаш, ще можеш да извлечеш полза дори от думите на тези, които не умеят да се изразяват добре.
Плутарх

Между думата и делото има планини и долини.
Арменска поговорка

Нареждам господа сенаторите да държат речи, не с написани, а със свои думи, за да се види глупостта на всеки.
Петър I

Какво деформира облика ми? Преголемите думи.
Станислав Йежи Лец

Емоциите са като обектив. Те дават фокус на думи и идеи, които иначе биха останали невидяни и нечути.
Честър Карас

И ако, разбира се, някога трябва да скриете факт с думи, направете го по такъв начин, че да не стане известно или имайте готовност за бърза защита.
Николо Макиавели

Кой ви каза, че това, което искате, не може да стане? И какво толкова е постигнал самият той, че да си служи с думата "невъзможно" така свободно?
Наполеон Хил

Ако не си удържа на думата, отсичам ти главата.
Веселин Георгиев

Мълчанието е по-красноречиво от думите - плътно стиснатите устни, отвръщането на главата, бързият кос поглед. Приведените като под тежък товар рамене.
Маргарет Атууд