Франсоа дьо Ларошфуко - Цитати

Херцог Франсоа дьо Ларошфуко е един от големите майстори в областта на художествената проза. Неговите „Максими“ представляват кратки афоризми от няколко реда. В тази категория има 52 цитата, подредени в 6 страници.

Ако често сме недоволни от тези, които преговарят от наше име, причината е, че почти всякога те пренебрегват интересите на приятелите си в интерес на успеха в преговорите, който става техен личен успех поради честта, че са успели в почина си.
Франсоа дьо Ларошфуко

Някои хора упорито се противопоставят на общоприетите мнения не поради липса на проницателност, а по-често поради гордост. Те намират първите места в доброто общество заети, а съвсем не желаят да заемат последните.
Франсоа дьо Ларошфуко

Нищо не е тъй заразително, както примерът, и ние никога не вършим големи добрини или големи злини, без те да предизвикат подобни на тях. Ние подражаваме на добрите дела по съревнование, а на лошите дела по вродена злоба, която срамът задържа, а примерът пуска на свобода.
Франсоа дьо Ларошфуко

Хвалим се често, че не скучаем ни най-малко, и се блазним от мисълта, че и ние не доскучаваме на другите.
Франсоа дьо Ларошфуко

Мнимо почтени хора са тези, които крият недостатъците си не само пред другите, но и пред себе си; истински почтените хора знаят отлично недостатъците си и ги признават.
Франсоа дьо Ларошфуко

На война повечето хора се излагат достатъчно на опасност, за да спасят честта си, но малцина са готови да се излагат всякога толкова, колкото е необходимо за успеха на целта, за която воюват.
Франсоа дьо Ларошфуко

Да видим, че хората менят вкусовете си, е нещо тъй обикновено, както е необикновено да видим, че те менят наклонностите си.
Франсоа дьо Ларошфуко

Няма много хора, които да не се срамят, че са се обичали, след като са престанали да се обичат.
Франсоа дьо Ларошфуко

Гордостта не търпи да има да дава, самолюбието не обича да се отплаща.
Франсоа дьо Ларошфуко

Интересът говори всякакви езици и играе всякакви роли, дори тази на безкористност.
Франсоа дьо Ларошфуко