Фредерик Вилхелм Ницше - Цитати

Фридрих Ницше е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил. В тази категория има 53 цитата, подредени в 6 страници.

Вас аз съветвам не да работите, а да се биете. Вас аз съветвам не за мир, а за победа!
Фредерик Вилхелм Ницше

Корупцията е другото име за есенното време на един народ.
Фредерик Вилхелм Ницше

Където и да ходя, винаги съм следван от едно куче, наречено "Его".
Фредерик Вилхелм Ницше

Който се възмогне на най-високите планини, той се смее на всички трагически игри и истински трагедии в живота.
Фредерик Вилхелм Ницше

Колко са високи кулите на града разбираш, едва когато излезеш от него.
Фредерик Вилхелм Ницше

Да станеш сериозен мъж: това означава да откриеш отново сериозността, която като дете си влагал в играта.
Фредерик Вилхелм Ницше

Тъй живеете живота на повиновението и на войната. Що значи дълъг живот! Кой войн иска да бъде пощаден!
Фредерик Вилхелм Ницше

Тези, които танцуват, са смятани за луди от онези, които не чуват музиката.
Фредерик Вилхелм Ницше

Не се страхувай от действията си! Не ги изоставяй - Угризенията на съвестта са порок.
Фредерик Вилхелм Ницше

Философията не стига на народа. На народа му трябва святост.
Фредерик Вилхелм Ницше