Фредерик Вилхелм Ницше - Цитати

Фридрих Ницше е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил. В тази категория има 60 цитата, подредени в 6 страници.

Страдание и немощ - това създаде всички отвъд светове; и онова кратко безумие на щастието, което познава само най-страдащият.
Фредерик Вилхелм Ницше

Някои пауни скриват пред очите на всички паунските си опашки - и наричат това гордост.
Фредерик Вилхелм Ницше

Който не умее да лъже, той не знае що е истина!
Фредерик Вилхелм Ницше

Кой може да направи нещо велико, ако не чувства сила и воля да причини голяма болка?
Фредерик Вилхелм Ницше

Ето добрите и праведните! Кого те ненавиждат най-вече? Оногова, който разтрошава техните скрижали на ценности, разрушителя, престъпника, а това е творецът.
Фредерик Вилхелм Ницше

Аз ви уча за Свръхчовека: Човек е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато.
"Тъй рече Заратустра", Фредерик Вилхелм Ницше

Кое е по-вредно от всеки порок? Да се съчувства на слабите и сакатите - Християнството!
Фредерик Вилхелм Ницше

Вас аз съветвам не да работите, а да се биете. Вас аз съветвам не за мир, а за победа!
Фредерик Вилхелм Ницше

Корупцията е другото име за есенното време на един народ.
Фредерик Вилхелм Ницше

Където и да ходя, винаги съм следван от едно куче, наречено "Его".
Фредерик Вилхелм Ницше