Генадий Малкин - Цитати

Генадий Малкин е лекар и рускопишещ афорист от еврейски произход, роден в Русия, но преселил се след демократичните промени в Израел. В тази категория има 111 цитата, подредени в 12 страници.

Колко трудно е да убиеш в себе си звяра, без да му повредиш козината!
Генадий Малкин

Да преживееш пет години като порядъчен е по-трудно, отколкото да си отидеш като герой.
Генадий Малкин

Преброени са дните на тези, които не умеят да броят.
Генадий Малкин

От всички видове фантазии, еротичните са най-разумни.
Генадий Малкин

На врага си няма да пожелаеш това, което пожелаваш на ближния.
Генадий Малкин

Най-често ние не сме съгласни с онова, за което не ни питат.
Генадий Малкин

Несправедливостта е действащ модел на вечния двигател.
Генадий Малкин

Хранят се с лъжа, а от истината се пропиват.
Генадий Малкин

В честната борба побеждава шмекерът.
Генадий Малкин

Хазартът - това е преследване на загуби.
Генадий Малкин