Цитати за гордостта

В тази категория има 49 цитата, подредени в 5 страници.

Някои хора упорито се противопоставят на общоприетите мнения не поради липса на проницателност, а по-често поради гордост. Те намират първите места в доброто общество заети, а съвсем не желаят да заемат последните.
Франсоа дьо Ларошфуко

Гордостта не търпи да има да дава, самолюбието не обича да се отплаща.
Франсоа дьо Ларошфуко

Човек, който се срамува от страстите, които са естествени и разумни, обикновено се гордее с тези, които са срамни и глупави.
Мери Монтегю

Когато не се окаже очакваната признателност за сторени добрини, настъпилите недоразумения се дължат на това, че гордостта на дарителя и гордостта на получателя не са в съгласие за цената на стореното добро.
Франсоа дьо Ларошфуко

Младежките грехове са гордостта на честолюбивия старец.
Венцеслав Константинов

Ефективният мениджър изгражда дисциплина и гордост у служителите си, така че да се чувстват част от организацията на най-високото и ниво.
Алън Акселрод

Освободи се от гнева. Освободи се от гордостта. Когато не си обвързан с нещо, можеш да преодолееш страданието.
Източна поговорка

Откривам, че когато си влюбен, верността престава да бъде саможертва. Влюбеният се познава по това, че остава верен, без да влага усилия и без да се гордее с това. Любовта е онова нещо, което превръща верността в естествено състояние.
Фредерик Бегбеде

Всички се гордеят с усъвършенстването на обществото, но никой сам не се усъвършенства.
Ралф Уолдо Емерсън

Гордостта си прави шеги и рано или късно ще накара непознатия в теб да се смее.
Стивън Кинг