Цитати за гостите

В тази категория има 18 цитата, подредени в 2 страници.

Образованието е гост, умът - стопанин.
Абхазка поговорка

Тъгата, която носим вечер в себе си...
Понякога боли от нея...
Не оставай, Тъга!... Ти не си ми приятел.
Ти не си гост. Ти си болест. И дете на нощта.
Бианка Габровска

Ние ласкаем непознатите. Угаждаме на случайния гост. И в същото време нехайно нанасяме удари на тези, които най-много ни обичат...
Ела Уилър Уилкокс

Весел гост никому не тежи.
Немска поговорка

Ако искаш да зарадваш госта си, окажи почит на детето му.
Таджикска поговорка

Пред гости и на котката "пис" да не казваш.
Таджикска поговорка

Гостите ядат не каквото искат, а каквото им поднесат.
Молдовска поговорка

Който не обича разговорите, строи воденица; който не обича госта си, бие детето.
Каракалпакска поговорка

В живота ми влизат тези, които искат!
Който иска - си отива!
Но има общи правила за всички гости:
Влизайки - изтривайте краката си,
Излизайки - затваряйте вратата след себе си!
Харуки Мураками

Въпреки обичая на повечето бащи по онова време - додето обядват, да държат прави децата си, уж да ги научат на почит към старите - Марко винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, той викаше синовете си да присъствуват. "Нека да добиват господарски нрави - обясняваше той, - а не да се дивят и гушат пред хората като Анко Разпопчето." Анко Разпопчето се спряпаше от срам, колчем срещнеше човек в панталони от черно сукно.
Иван Вазов