Харуки Мураками - Цитати

Харуки Мураками е известен съвременен японски писател и преводач, в. „Гардиан“ го определя като един от най-големите съвременни романисти. Харуки Мураками е роден на 12 януари 1949 г. в Киото, Япония. В тази категория има 24 цитата, подредени в 3 страници.

Паметта е толкова безумно нещо! Пълним тези чекмеджета с толкова ненужни боклуци. Същевременно непрекъснато забравяме истински важните неща, едно след друго.
Харуки Мураками

Най-важното, което научаваме в училище е, че най-важните неща не се научават там.
Харуки Мураками

Така живеем живота си сега, всеки сам за себе си. Независимо колко дълбока и непредотвратима загуба сме преживели, колко скъпо ни е било онова, което ни е отнето - изтръгнато направо от ръцете ни, - дори впоследствие да сме се променили дотолкова, че от нас, каквито сме били преди, да е останала само кожата, ние продължаваме все така, без излишен шум, да следваме съдбата си. Простираме ръце и се вкопчваме все по-силно в отпуснатото ни време, а после, разбирайки, че сме останали с празни ръце, гледаме как то се отдалечава от нас в посока към миналото.
Харуки Мураками

Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше, преди да влезеш. Точно за това е самата буря.
Харуки Мураками

Използвайте парите си за неща, които могат да се купят с пари. Използвайте времето си за неща, които не могат да се купят с пари.
Харуки Мураками

Искам да ме помниш. Ако ти ме помниш, не ми пука дори всички други да забравят.
Харуки Мураками

В нашия несигурен свят няма нищо по-трудно достижимо и по-крехко от доверието.
Харуки Мураками

В живота ми влизат тези, които искат!
Който иска - си отива!
Но има общи правила за всички гости:
Влизайки - изтривайте краката си,
Излизайки - затваряйте вратата след себе си!
Харуки Мураками

Действително важни сега са не онези големи мъдрости, до които са стигнали другите, а малките истини до които сам си се добрал.
Харуки Мураками

- В крайна сметка - каза приятелката му - човек се чувства по-добре не като част от изключеното малцинство, а като участник в изключващото мнозинство. И си вика:
- Ох, добре че не съм аз. Винаги е било така - във всички периоди и във всички общества. Принадлежиш ли към мнозинството, спестяваш си мисленето за куп неприятности.
Харуки Мураками