Хайнрих Маркс - Цитати

Хайнрих Маркс е пруски юрист от еврейски произход, проспериращ адвокат, глава на многочислено семейство и баща на Карл Маркс. В тази категория има 2 цитата.

...Този, който поема високи задължения, трябва да бъде последователен...
Хайнрих Маркс

Но ти не си прав, мислейки си, че не те разбирам или не те оценявам. Нито едното, нито другото. Отдавам дължимото на твоето сърце и на твоята нравственост. ... И това се обяснява изключително с вярата ми в твоята висока нравственост и, благодарение на Бога, аз продължавам да не се съмнявам в нея. Но вярата не ме прави сляп, аз отпускам оръжието само заради умората. Вярвай винаги и никога не се съмнявай, че заемаш голямо място в моето сърце и си един от най-силните лостове в моя живот.
Хайнрих Маркс