Цитати за хората

В тази категория има 948 цитата, подредени в 95 страници.

Всяка монета има две страни. И нито една от тях не е фалшива. Така е и с хората.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл

Хората често се втурват по пътища, които не извеждат наникъде.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Нищо не свързва двама души по-силно от акта на спасението.
"Поривите на плътта", Силвия Кристъл

Обърнеш гръб на хората, нарекат те двуличник.
Станислав Йежи Лец

Някои хора оставят след себе си пламък. Други - лед. А трети - пепел.
Силвия Кристъл

Праволинейните хора обикновено ги гледат накриво.
Силвия Кристъл

Може да срещнеш най-прекрасния човек на света и да откриеш, че това не е твоят човек.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Прощаваме единствено на хората, които обичаме.
"Ловът на пеперудата", Силвия Кристъл

Скотското отношение на хората един към друг е едно от доказателствата за правотата на теорията на Дарвин.
Валентин Домил

Хората приемат характера, навиците и силата на мислите на тези, с които общуват.
Наполеон Хил