Цитати за хората

В тази категория има 810 цитата, подредени в 81 страници.

Волята и трудът на човека - те чудеса невидени творят.
Николай Некрасов

Повърхностни са само хората, които се считат за дълбокомислени.
Ерих Мария Ремарк

Човекът по своята природа е животно, и ако не е политическо, както е мислил Аристотел, то във всеки случай е обществено.
Карл Маркс

Побъркват се само хора със здрав разсъдък.
Станислав Йежи Лец

Цялостният човек е отзивчив, разпокъсаният е боязлив.
Венцеслав Константинов

Народът може да има една душа, едно сърце и едни гърди, с които да поеме ударите. Но гороко му, ако има само един мозък.
Станислав Йежи Лец

Не величината на територията, а величието на гражданите правят една нация велика.
Валентин Домил

Всички имат еднакви права, но не всички имат еднакви възможности да ги ползуват.
Веселин Георгиев

Знаете ли защо хората четат много повече книги, отколкото когато и да било преди. Защото ужасната катастрофа на войната ги е накарала да осъзнаят, че техните умове са болни. Светът е страдал от всякакъв вид умствени трески, заболявания и нарушения, но никога не го е знаел. Сега нашите умствени терзания са очевидни. Сега ние всички четем жадно, скоростно, опитвайки се да открием - след като проблемът е приключил - какво се е случило с нашите умове.
Кристофър Морли

Ученият може да разбере невежия, защото той самият е бил такъв в детството си; невежият не може да разбере учения, тъй като никога не е бил такъв.
Клод Адриан Хелвеций