Хораций - Цитати

Квинт Хораций Флак или Хораций (8 декември 65 г. пр.н.е. - 27 ноември 8 г. пр.н.е.) е римски поет от "златния век" на римската литература. В тази категория има 13 цитата, подредени в 2 страници.

Бъди упорит и твърдо дръж на своето.
Хораций

Натрупаното богатство е за едни слуга, а за други господар.
Хораций

Най-приятни са миговете, които не сме очаквали.
Хораций

Дори да няма утре, днес ЖИВЯХ!
Хораций

Гневът е краткотрайно безумие.
Хораций

Да не храним далечни надежди. Краткостта на живота не го допуска.
Хораций

Бъди сдържан!
Хораций

Добави масло в огъня.
Хораций

Да спасиш някого против желанието му, това значи почти да го убиеш.
Хораций

Смей се и светът ще се смее със теб. Плачи, и ще плачеш сам.
Хораций