Христо Ботев - Цитати

Христо Ботьов Петков, според собствения му правопис, известен като Христо Ботев, (6 януари 1848 г. - 1 юни 1876 г.) е български национален герой, революционер, поет и публицист. В тази категория има 14 цитата, подредени в 2 страници.

Кажи ми, кажи, бедний народе,
кой те в таз рабска люлка люлее?
Христо Ботев

И ще бъде ден - ден първий.
Христо Ботев

...Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че всяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.
Христо Ботев

...а ти трябва да плачеш със смях, да се смееш със сълзи...
Христо Ботев

Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе...
Христо Ботев

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
Христо Ботев

Единствения изход из това грозно положение, в което се намира народът, е революцията и то революция народна, незабавна, отчаяна.
Христо Ботев

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...
Христо Ботев

Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода...
Христо Ботев

Пътят е страшен но славен.
Христо Ботев