Имануел Кант - Цитати

Имануел Кант (22 април 1724 – 12 февруари 1804) е немски философ от пруския град Кьонигсберг. Той е сред най-влиятелните мислители в историята на западната философия. В тази категория има 40 цитата, подредени в 4 страници.

Добротата е наше задължение.
Имануел Кант

Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото.
Имануел Кант

Ние често се изчервяваме заради безсрамието на друг, който нас ни обвинява в нещо.
Имануел Кант

Има заблуждения, които не трябва да се опровергават. Трябва да се дадат на заблудения ум такива знания, които ще го просветят. Тогава заблуждението ще изчезне от само себе си.
Имануел Кант

Никога не може да има истинско удоволствие там, където удоволствията се превръщат в занаят.
Имануел Кант

Физическото възпитание се отличава от моралното по това, че то като възпитание е пасивно, докато последното е активно. При него всичко се основава на дисциплината, а не на принципите.
Имануел Кант

Ако истината ще ги убие, оставете ги да умрат.
Имануел Кант

Почивката след труд е една от най-добрите и чисти радости.
Имануел Кант

Една от най-несъмнените и чисти радости е отдихът след работа.
Имануел Кант

Този, който се превръща в пълзяща твар, може ли след това да се оплаква, че са го сгазили?
Имануел Кант