Карл фон Клаузевиц - Цитати

Карл фон Клаузевиц е германски генерал-майор, авторът на най-изучавания и цитирания трактат по военното изкуство в историята – "За войната". В тази категория има 4 цитата.

В такива дела като войната грешките поради доброжелателност са най-лошите от всички.
Карл фон Клаузевиц

Няма по-подходящо природно качество за ръководство и вдъхване живот на стратегическите дейности от хитростта. Хитростта предполага някакво скрито намерение, а следователно се противопоставя на прекия, прост, тоест непосредствен начин на действие, също както остроумието се противопоставя на непосредственото доказателство.
Карл фон Клаузевиц

Преследването на противника е вторият акт на победата и в повечето случаи по-важен от първия.
Карл фон Клаузевиц

Войната е опасна работа и заблужденията, имащи като свой източник добродушието, са възможно най-опасните за нея. Прилагането на физическо насилие обаче в цялата му пълнота в никакъв случай не изключва съдействието на разума; затова този, който използва подобно насилие, без да се притеснява и да щади кръвта, има огромен превес над противник, който не го прави. По този начин физическото насилие се явява като средство, а целта е да се наложи своята воля над противниковата. За надеждното достигане на тази цел ние трябва да обезоръжим врага и да го лишим от възможност за съпротивление.
Карл фон Клаузевиц