Китайски мъдрости и поговорки

В тази категория има 46 цитата, подредени в 5 страници.

Един метър сняг не става от един ден студено време.
Китайска поговорка

Поправя този, който постъпва правилно.
Китайска поговорка

На човек е свойствено да крои планове; осъществяването им е работа на Небето.
Китайска поговорка

Преди човек да осмисли живота си, той вече е преминал.
Китайска поговорка

Учи така, сякаш животът е непрекъснат урок.
Китайска поговорка

Ако обичаш лесните неща, ще срещаш трудности.
Китайска поговорка

Ако искаш да бъдеш щастлив, извличай най-доброто от трудностите и бедите.
Китайска поговорка

Справедливостта е единствената монета, която върви навсякъде.
Китайска поговорка

Загубено злато може да се намери, загубено време - никога.
Китайска поговорка

Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая.
Китайска поговорка