Китайски мъдрости и поговорки

В тази категория има 47 цитата, подредени в 5 страници.

Един човек изкопава кладенец, хиляди хора пият от него.
Китайска поговорка

Един метър сняг не става от един ден студено време.
Китайска поговорка

Поправя този, който постъпва правилно.
Китайска поговорка

На човек е свойствено да крои планове; осъществяването им е работа на Небето.
Китайска поговорка

Преди човек да осмисли живота си, той вече е преминал.
Китайска поговорка

Учи така, сякаш животът е непрекъснат урок.
Китайска поговорка

Ако обичаш лесните неща, ще срещаш трудности.
Китайска поговорка

Ако искаш да бъдеш щастлив, извличай най-доброто от трудностите и бедите.
Китайска поговорка

Справедливостта е единствената монета, която върви навсякъде.
Китайска поговорка

Загубено злато може да се намери, загубено време - никога.
Китайска поговорка