Цитати за личността

В тази категория има 627 цитата, подредени в 63 страници.

За него може да се пише само с отрицателни суперлативи.
Станислав Йежи Лец

Една от най-подвеждащите техники на израз в нашия език е употребата на думата "Аз".
Лудвиг Витгенщайн

Дръж се със себе си като с равен!
Венцеслав Константинов

Той е твърде умен, за да бъде щастлив, и е твърде нещастен, за да бъде лош.
Василий Ключевски

Винаги съм търсил Господ, но постоянно ме намираше Сатаната...
Росен Марков

Който познава другите е умен, който познава себе си е просветлен.
Лао Дзъ

Да се самозабравиш е по-лесно, отколкото да си спомниш кой си.
Венцеслав Константинов

Характерът ни е това, което правим, когато си мислим, че никой не ни гледа.
Хорас Джаксън Браун

В дневника си човек разговаря със самия себе си.
Елиас Канети

Личността не се нуждае от похвала, а от подражание.
Веселин Георгиев