Цитати за личността

В тази категория има 677 цитата, подредени в 68 страници.

Везните го правят. Спечелването на интелектуална точка или решение, колкото и незначително, голямо – или средно – е причината за самото съществуване на личността Везни, символизирана от Везните, балансирани в перфектна хармония и справедливост.
Линда Гудман

Не можете да създадете нова реалност със същата личност.
Амит Госвами

Много от младото поколение познават името ми по неясен начин и го свързват с гротескни изобретения, но не вярват, че някога съм съществувал като личност. Те мислят, че съм нечовек, просто име, което означава заплетена мрежа от тръби или жици или струни, които предполагат машини. Моето име за тях е като вита стълба, телешки котлети, бръснарски сърбеж - термини, които ви дават непосредствена представа за това какво означават.
Руб Голдбърг

Аз използвам късове и частици от други личности, за да сформирам своята собствена.
Кърт Кобейн

Учителите знаят, че е въпрос на правилна постановка и целите излизат извън рамките на учебната програма и умението това да се прави свидетелстват за ново, достойно за внимание поведение на личноста като резултат от целият процес на обучение.
Хадън Робинсън

Нейното его и личност бяха напълно загубили битката с нейното суперего и това беше единственият начин, по който можеха да бъдат изразени.
Том Батлър-Бодън

Отделната личност може морално да се поквари, но народът никога.
Юлиус Фучик

Беше естествено да разглеждаш себе си като личност. Проблема беше в това, че трябва да представиш себе си като част от нещо голямо.
Уентуърт Милър

Човекът е същността на всичко на земята. Всяко действие е проява на личност. Човек, който не познава себе си, не е способен на нищо в името на другите.
Ейджи Йошикава

Важно е да разбереш, какъв си, и да останеш личност до последно.
Оливия Уайлд