Луций Аней Сенека - Цитати

Луций Аней Сенека е римски философ и писател – един от най-видните римски мислители и пръв представител на т.нар. Нова стоа – заключителния етап от историята на стоицизма. В тази категория има 59 цитата, подредени в 6 страници.

Нещастието е повод за мъжество.
Луций Аней Сенека

Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.
Луций Аней Сенека

Само малките скърби говорят, големите са безмълвни.
Луций Аней Сенека

Свещено нещо е нещастникът.
Луций Аней Сенека

Няма лесен път от земята до звездите.
Луций Аней Сенека

Мълвата вече е добавила излишното.
Луций Аней Сенека

Всичко, което е вкъщи, е евтино.
Луций Аней Сенека

Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва.
Луций Аней Сенека

Обучавайки другите, се учим самите ние.
Луций Аней Сенека