Луций Аней Сенека - Цитати

Луций Аней Сенека е римски философ и писател – един от най-видните римски мислители и пръв представител на т.нар. Нова стоа – заключителния етап от историята на стоицизма. В тази категория има 51 цитата, подредени в 6 страници.

Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва.
Луций Аней Сенека

Обучавайки другите, се учим самите ние.
Луций Аней Сенека

На лоши постъпки се учим без учител.
Луций Аней Сенека

Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си.
Луций Аней Сенека

Любовта на безчестни хора може да се спечели само по безчестен път.
Луций Аней Сенека

Малката скръб е мълчалива, а голямата - безмълвна.
Луций Аней Сенека

Въображението ни носи повече страдания, отколкото действителността.
Луций Аней Сенека

Понякога дори да живееш се изисква кураж.
Луций Аней Сенека

И животът като баснята се цени не по дължината си, а по съдържанието.
Луций Аней Сенека

Искаш да бъдеш свободен напук на това тяло? Живей така, като че ли скоро ще се местиш!
Луций Аней Сенека