Максим Горки - Цитати

Максим Горки e руски писател. Рожденото му име е Алексей Максимович Пешков (1868–1936). Роден е на 28 март 1868 г. в Нижни Новгород. В тази категория има 52 цитата, подредени в 6 страници.

Хубавото винаги запалва желанието за по-добро.
Максим Горки

Всички думи са родени от делата.
Максим Горки

Думата е като дреха за всички факти и за всички мисли.
Максим Горки

Хубавата книга е просто празник.
Максим Горки

За човека няма и не може да има нищо по-близко от човека.
Максим Горки

В живота винаги има място за подвизи.
Максим Горки

За да имаш право да критикуваш, трябва да вярваш в някаква истина.
Максим Горки

Безумството на храбрите - това е мъдростта на живота!
Максим Горки

Книгите чети, ала помни - книгата си е книга, но ти си поразмърдай своя ум.
Максим Горки

Процесът на развитието на културата е процес на преодоляване на трудностите.
Максим Горки