Максим Горки - Цитати

Максим Горки e руски писател. Рожденото му име е Алексей Максимович Пешков (1868–1936). Роден е на 28 март 1868 г. в Нижни Новгород. В тази категория има 42 цитата, подредени в 5 страници.

Да вярваш силно значи наполовина да си победил.
Максим Горки

Целият свят е за хората, но за какво са хората, ако не заради самите себе си?
Максим Горки

Не знаейки миналото, е невъзможно да се разберат истинският смисъл на настоящето и целите на бъдещето.
Максим Горки

На всеки ден трябва да се гледа като на един малък живот.
Максим Горки

Любовта - това е желанието да се живее.
Максим Горки

Когато нещо се прави от нужда, то в него радост няма да усетиш.
Максим Горки

Смисълът на живота е в красотата и силата на стремежите към целите - и трябва всеки ден от битието да има своя някаква висока цел.
Максим Горки

Не се сърдете на глупаците - те ще живеят още дълго и към тях следва да се отнасяме като към лошо време.
Максим Горки

Най-превъзходната длъжност е да бъдеш човек на тази земя.
Максим Горки

Понякога, след разговор с човек, ми се иска да подам дружелюбно ръка на куче, да се усмихна на маймуна и да се поклоня на слон.
Максим Горки