Менандър - Цитати

Менандър е древногръцки драматург, най-видният представител на новата атическа комедия. В тази категория има 19 цитата, подредени в 2 страници.

Ако синът ти е излязъл от младенческата възраст дързък и безсрамен, склоняващ се към кражби и лъжи, направи го гладиатор. Дай в ръцете му меч или нож и се моли по-скоро да бъде разтерзан от зверовете или убит. Защото ако той остане жив, от пороците му ще загинеш ти. Не чакай от него нищо добро. Лошият син е по-добре да загине.
Менандър

Злата жена е постоянна мъка.
Менандър

Неграмотният е виждащ слепец.
Менандър

Дълбокият смисъл е в неизказаните думи.
Менандър

Властта придава на думите отпечатък на истина.
Менандър

Лошият човек се познава в речта си.
Менандър

Ако искаш да живееш без печал, то въобще не се жени.
Менандър

Благородството е необходимо, за да служи на приятелите.
Менандър

Ако се готвиш да се жениш, то разузнай преди това, какъв език има жената, която си избрал. Устатата - е същи ад.
Менандър

Разкаянието е присъда, която човек издава сам против себе си.
Менандър