Цитати за надеждата

В тази категория има 71 цитата, подредени в 8 страници.

Когато човек бяга в отчаяние и опасност, той се научава да вярва в чудеса; иначе не би преживял.
"Нощ в Лисабон", Ерих Мария Ремарк

Мисля, че е грешка винаги да търсим надеждата извън себе си.
Артър Милър

Човек не може да живее без да има очаквания. Всяка една крачка е едно начало, всяко едно начало е едно ново очакване. Никой няма да ти даде възможността да си ти.
Ахмет Батман

Надеждата ли? Точно тя ме убива. Защото ме кара да вярвам в нещо, нещо отдавна вече погребано.
Силвия Дей

Цялата човешка мъдрост се включва в тия две думи:
- Чакай и се надявай!
Александър Дюма-баща

Надежда има и у тези, които нямат вече нищо друго.
Плутарх

За отчаяните няма друго лекарство, освен надеждата.
Уилям Шекспир

Но изкуството да чакаш, не е автомат за печалба. Можеш да чакаш самоотвержено и търпеливо някой влак, обаче ако го чакаш там, където влакът не минава, едва ли ще го дочакаш.
Богомил Райнов

Ако науча поне един човек що е това надежда, значи не съм живял напразно.
Мартин Лутър Кинг

Да не храним далечни надежди. Краткостта на живота не го допуска.
Хораций