Никола Себастиан Шамфор - Цитати

Себастиан Рош Никола дьо Шамфор (1740-1794) е френски писател-моралист, известен най-вече със своите остроумни епиграми, афоризми и фрагменти – кратки словесни портрети. В тази категория има 23 цитата, подредени в 3 страници.

Три четвърти от лудостите, които вършим, са просто глупости.
Никола Себастиан Шамфор

...Малко хора заслужават да бъдат изучавани.
Никола Себастиан Шамфор

Доста тъжна роля играе проницателният човек: той наскърбява приятелите си, като им посочва нещастията, на които ги излага неблагоразумието им. Не му вярват, а когато нещастията дойдат, същите тези приятели му се сърдят, за злото, което е предрекъл.
Никола Себастиан Шамфор

Съзерцателният живот често е доста жалък. Човек трябва повече да действа, по-малко да мисли и да не се гледа как живее.
Никола Себастиан Шамфор

Можем да се стремим към добродетел, но не и да си въобразяваме, че ще намерим истината.
Никола Себастиан Шамфор

Холандците не изпитват никакво съчувствие към хората, които имат дългове. Те смятат, че задлъжнелият живее за сметка на съгражданите си, ако е беден, и на наследниците си, ако е богат.
Никола Себастиан Шамфор

Амбицията възпламенява по-лесно дребните души, отколкото възвишените, така както огънят запалва по-лесно сламата и колибите, отколкото дворците.
Никола Себастиан Шамфор

Човешкият род е лош по природа и е станал още по-лош под влияние на обществото. Всеки човек носи в себе си недостатъците: 1. На човечеството; 2 На индивида; 3. На съсловието си. С течение на времето тези недостатъци се увеличават. Наранен от чуждите недъзи и нещастен поради своите собствени, застаряващият човек започва да презира и човечеството, и обществото.
Никола Себастиан Шамфор

Чувството, което изпитваме към повечето благодетели, прилича на признателността ни към зъболекаря. Казваме си, че са ни направили добро, че са ни отървали от една беда. Но си спомняме, че са ни причинили болка и не ги обичаме особено нежно.
Никола Себастиан Шамфор

Няма мъдрост без недоверчивост. В Светото писание се казва, че в началото на мъдростта е бил страхът от Бога. Аз смятам, че е страхът от хората.
Никола Себастиан Шамфор