Цитати за образованието

В тази категория има 18 цитата, подредени в 2 страници.

Образованието е гост, умът - стопанин.
Абхазка поговорка

Капиталистите са мозъкът на цивилизацията, който управлява образованието, просветата и прогреса на човечеството.
Наполеон Хил

Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.
Сергей Скотников

Образованието е ваксина срещу тежки форми на талант.
Генадий Малкин

Човек, който не чете нищо, е по-добре образован от човек, който чете само вестниците.
Томас Джеферсън

Най-непоносимите глупаци са образованите глупаци.
Маргарет Атууд

Остроумието е образовано нахалство.
Аристотел

Интересуват ни преди всичко хора с предпоставки за по-нататъшен растеж. Поради тази причина поставяме много по-силно ударението върху характера, интелигентността и личността, отколкото на специалното образование.
Наполеон Хил

Много хора, роби на стомаха и съня, прекарват живота си без образование и възпитание - като просяците; при това - въпреки природата - тялото им служи за наслаждение, а душата им е само в тягост.
Салустий

Стойността на образованието се измерва не по броя на прочетените книги, а по употребата им.
Плутарх