Освалд Шпенглер - Цитати

Освалд Шпенглер е германски философ и историк, един от основоположниците на философията на културата. В тази категория има 18 цитата, подредени в 2 страници.

Загивайки, културата се превръща в цивилизация.
Освалд Шпенглер

Само измислената от теоретиците държава представлява система.
Освалд Шпенглер

Социализмът - въпреки външните илюзии - съвсем не е система за милосърдие, хуманност, мир и грижи, а система на волята за власт. Всичко останало е самоизмама.
Освалд Шпенглер

Разликата е не в това дали е вечно и преходно дадено учение, а в това дали е жизнено за известно време или не струва още от самото си раждане.
Освалд Шпенглер

Атеистичната наука също си има своя религия.
Освалд Шпенглер

Култура и цивилизация - това са: живото тяло на душата и нейната мумия.
Освалд Шпенглер

Не бива да се оглеждаме назад и да търсим критерии в миналото. Още по-лошо е да търсим в тях някаква система.
Освалд Шпенглер

В историческата реалност няма място за идеали. Там присъстват само факти. Няма никакви истини. Само факти.
Освалд Шпенглер

За истинския мислител няма абсолютно верни или неверни гледни точки.
Освалд Шпенглер

Само виждайки други форми на живот, може да осъзнаеш своя собствен.
Освалд Шпенглер