Пътуване към себе си - Цитати

В тази категория има 4 цитата.

Да живееш, значи да усещаш как бързо, как задъхано тече времето през тебе, как излита с горещото ти ускорено дишане, как ручи с потта през порите на кожата ти, как се оттича с парливите тръпки на умората вечер... как бие с учестения ти пулс.
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Сърцето е свободно да се влюби въпреки всичко - това е единствената пълна свобода на земята.
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Бягството не е спасение. Бягството не е никакъв път. То е връщане назад и застой. Да останеш верен на вътрешната си посока – най-трудното на тоя свят. Гръм да се сгромоляса над главата ти! Няма къде да избягаш от своя път и от себе си.
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Страшен изглежда светът, когато с лице си към една посока, а с мисъл и сърце - в съвсем противоположна...
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова