Павел Вежинов - Цитати

Павел Вежинов е литературният псевдоним на българския писател-белетрист и сценарист Никола Делчев Гугов (9 ноември 1914 - 2 декември 1983). Народен представител е в 7 Народно събрание. В тази категория има 13 цитата, подредени в 2 страници.

Най-безнадеждното нещо е да убеждаваш хората в нещо. Всеки трябва да стига до своята истина сам, за да повярва в нея.
Павел Вежинов

Навярно всяка жена става зла и непоносима, когато бива посегнато на съня и.
Павел Вежинов

Разумът все пак намира някакъв начин да се бори със злото. Колкото и да е силно. Но чувствата не могат, те просто умират...
Павел Вежинов

И все по-често нощем започва да ме застига самотата, това най-чуждо и най-непонятно за мен чувство в досегашния ми живот. Появява се обикновено около полунощ, когато застиват всички живи и мъртви шумове освен постоянното пукане на панелите като кости на изстиващ мъртвец. Винаги в такива мигове ме обхваща нелепото чувство за някакво едва доловимо дихание на хищно животно, но толкова близко и плътно, сякаш съм в огромната му уста...
Павел Вежинов

Човек може да излъже себе си, да излъже друг. Но няма как да излъже съдбата. Та съдбата затова е съдба.
Павел Вежинов

Всяко предателство започва с доверие...
Павел Вежинов

Парите нямат свое лице и свой образ, стават като човека, който ги носи.
Павел Вежинов

Единственото спасение срещу неумолимостта на съдбата е да се върви срещу нея. Така поне на човек му остава шансът на случайното разминаване.
Павел Вежинов

Достойнството. Някога тая дума е обяснявала всичко, даже бездумието. Но сега става все по-евтина и по-евтина. Мнозина я смятат за наивност, за незряло мислене, за робуване на химери. А всъщност това е, може би, костната система на човешката нравственост.
Павел Вежинов

Истината е, че съдбата нито бърка, нито нарежда картите - тя само ги раздава.
Павел Вежинов