Персийски мъдрости и поговорки

В тази категория има 3 цитата.

Усърдния стремеж да изглеждаш умен пречи да бъдеш умен.
Персийска поговорка

Този, който не знае, и не знае, че не знае е глупак - оставете го!
Този, който не знае, и знае, че не знае е дете - научете го !
Този, който знае, и не знае, че знае е заспал - събудете го!
Този, който знае, и знае, че знае е мъдрец - следвайте го!
Персийска поговорка

Човек има четири неща повече, отколкото предполага: грехове, дългове, години и неприятели...
Персийска поговорка