Петър Дънов - Цитати

Петър Константинов Дънов, наричан още Учителя или Беинса Дуно, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като "езотерично християнство" и окултизъм. В тази категория има 185 цитата, подредени в 19 страници.

На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог.
Петър Дънов

Ако всички хора едновременно наблюдаваха изгрева на Слънцето, те щяха добре да се разбират.
Петър Дънов

Ако един човек е здрав, ако има свежи чувства, ако има светли мисли, има злато в себе.
Петър Дънов

Мнозина се интересуват от онзи свят, искат да знаят къде е той. Този свят е онзи свят. Следователно всички виждате онзи свят, който е добре уреден. Този свят, които ви плаши, който не е добре нареден, това е вашият вътрешен свят. Някой казва, че, като умре, тогава ще види другия свят. Ако сега, докато е на земята, не може да го види, никога няма да го види.
Петър Дънов

За всеки човек е определено кой да го обича.
И всеки трябва да намери онзи, който го обича.
Петър Дънов

Доброто е храна за човешката аура... Човек има всичката възможност да бъде добър... Всеки ден извършвай по едно добро дело...
Петър Дънов

И повече да не одумваме никого. Когато някой яде повече от мен, аз се радвам, че стомахът му е здрав. Радвам се с оня, който се радва. Споделям скръбта на онзи, който скърби, и му казвам:
- Ти си бил и можеш да бъдеш щастлив.
Петър Дънов

Човек сам приготовлява условията, при които ще живее. Душите, с които е свързан, представляват условията, при които ще живее.
Петър Дънов

Велико благо е да имаш Любовта на един човек! Това значи да имаш тил, на който да разчиташ при всички условия.
Петър Дънов

Разумното никога не говори на нервни, упорити хора, които имат свои възгледи. То ги оставя да носят своите последствия. Който иска да учи, само на него разумното даром идва. Природата се държи много строго към ония, които и противодействат и всякога оставя да си носят последствията. Тя всякога има разположение към ония, които и съдействат и тях подкрепя.
Петър Дънов