Плавт - Цитати

Тит Макций Плавт (250 пр.н.е. - 184) e от първите поети на комедии в Древен Рим. Плавт е роден в апенинското планинско село Сарсина и го напуска като младеж с една театрална трупа. В тази категория има 38 цитата, подредени в 4 страници.

Лесно е да бъде мъдър за този, който се учи от чуждата беда.
Плавт

За човека е свойствено да обича, за човека е свойствено да се извинява.
Плавт

Никой не е любопитен, без да бъде зложелателен.
Плавт

Не се заставяй да чакаш.
Плавт

Туниката е по-близо (до тялото) от плаща.
Плавт

Сам човек не може да знае всичко.
Плавт

Да копаеш кладенец, когато жаждата е вече в гърлото.
Плавт

Целият е кожа и кости. - т.е. мършав, слаб, гладен...
Плавт

Спокойствието е най-доброто оръжие срещу грижите.
Плавт

За умния е достатъчно. - т.е. и от малкото схваща и разбира.
Плавт