Плутарх - Цитати

Плутарх е древногръцки историк, биограф, есеист и среден платонист. Плутарх е роден във видно семейство в Херонея, в областта Беотия в Гърция. В тази категория има 89 цитата, подредени в 9 страници.

Приказливецът иска да ви застави да го обичате, но предизвиква ненавист; иска да окаже услуга, но става досаден; иска да предизвика удивление, но става смешен; той оскърбява своите другари и служи на своите врагове.
Плутарх

Да говорим се учим от хората, а да мълчим - от боговете.
Плутарх

Всяко заблуждение е пагубно, но там, където към него е примесена страст, е двойно по-пагубно.
Плутарх

Човекът, който не приема богатия подарък, е по-щедър от онзи, който му го дава.
Плутарх

Тези, които най-много искат похвали, са най-бедни на заслуги.
Плутарх

Има три начина да се отговаря на въпросите: да се каже необходимото, да се отговори с приветливост и да се наговори излишното.
Плутарх

Който оставя огъня без храна, го загася. Така и този, който лишава от храна гневното избухване още в самото му начало, без да го раздухва, го потиска и отдалечава от себе си.
Плутарх

Индивидуалният пример е по-действен от отвлечените правила.
Плутарх

Учеността е единственото, което е в нас божествено и непреходно; най-големите предимства, с които е надарена човешката природа са разумът и речта.
Плутарх

Преди да налееш вино или масло в ненадежден съд, разумно е да го изпиташ отначало с вода; така и своята жена, за да си нямаш проблеми с нейната приказливост, не е зле да я провериш как пази тайни с някой неопасен и току-що измислен слух.
Плутарх