Цитати за работа

В тази категория има 234 цитата, подредени в 24 страници.

Почивката след труд е една от най-добрите и чисти радости.
Имануел Кант

Всеки човек, който иска да стане президент, е или егоманиак, или луд.
Дуайт Айзенхауер

Мазоли имат не само по ръцете на работниците, а и по тези, които ги аплодират.
Емил Кротки

Производството доставя не само на потребността материал, но и на материала потребност. ... Производството създава не само предмет за субекта, но и субект за предмета.
Карл Маркс

Трудът е целесъобразна дейност...
Карл Маркс

Никой никога не се е удавил в собствената си пот.
Ан Ландърс

Ако някой не е достатъчно талантлив, за да стане писател, не е достатъчно умен, за да стане адвокат и ръцете му треперят твърде много, за да извършва операции, той става журналист.
Норман Мейлър

Отдихът храни тялото и дава храна на духа, а прекаленият труд вреди на тяло и дух.
Овидий

Мокрите гащи ядат риба, а сухите ядат пиперки.
Българска поговорка

Мнимо почтени хора са тези, които крият недостатъците си не само пред другите, но и пред себе си; истински почтените хора знаят отлично недостатъците си и ги признават.
Франсоа дьо Ларошфуко