Радой Ралин - Цитати

Радой Ралин (псевдоним на Димитър Стефанов Стоянов, 22 април 1923 - 21 юли 2004) е български писател, поет, сатирик и дисидент. В тази категория има 13 цитата, подредени в 2 страници.

Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си задължен да го употребиш.
Радой Ралин

Революцията е една премиера. После спектакълът пада.
Радой Ралин

Търпението е незабележима форма на гниенето!
Радой Ралин

Колко печално е да преписваш себе си: нито експлоатация, нито резултат.
Радой Ралин

Пенсионираха и последния неграмотен човек. Сега остава да ограмотим и правописа ни.
Радой Ралин

Лидерска скромност: нека да сме по-малко, че да си поделим по по-множко.
Радой Ралин

Единствената безспорна истина са некролозите.
Радой Ралин

Добре, че страданието е лично, иначе властниците ще го възложат на подчинените си срещу скромно служебно възнаграждение.
Радой Ралин

Лесно е било едно време - имаш две ризи, даваш една на ближния си. Сега, понякога е драма - ризи, колкото щеш, ближен няма.
Радой Ралин

Как могат мислите и спомените да текат така светкавично... Човек рисува една картина със седмици, а хората я гледат половин минута. Човек преживява десетки събития, страда, състарява се от тях, за да си ги припомни всичките само в половин минута. Какво струва човешкият живот? Половин минута спомени.
Радой Ралин