Ралф Уолдо Емерсън - Цитати

Ралф Уолдо Емерсън е американски мислител и писател, чиято философска проза граничи с поезия, основоположник на движението трансцендентализъм. В тази категория има 25 цитата, подредени в 3 страници.

Всички се гордеят с усъвършенстването на обществото, но никой сам не се усъвършенства.
Ралф Уолдо Емерсън

Това, за което настоява душата е винаги правилно!
Ралф Уолдо Емерсън

Онзи човек, който сам си помага, винаги е драг на боговете и хората.
Ралф Уолдо Емерсън

Това, което е зад нас и това, което е пред нас, е незначително в сравнение с това в нас.
Ралф Уолдо Емерсън

Това, което правиш, говори толкова силно, че не мога да чуя какво казваш.
Ралф Уолдо Емерсън

Недоволството е липса на вяра в самия себе си: то е слабост на волята.
Ралф Уолдо Емерсън

Да изоставиш нещо, може да има някакво оправдание. Да се изоставиш - никога!
Ралф Уолдо Емерсън

Има време в духовното развитие на всеки човек, когато той стига до убеждението, че завистта е невежество, че подражанието е самоубийство, че трябва да приеме себе си, за добро или зло, като своя участ.
Ралф Уолдо Емерсън

Приключете деня и го забравете. Направили сте каквото сте могли. Несъмнено е имало гафове и абсурди. Забравете ги колкото е възможно по - скоро. Утре е нов ден, започнете го добре, бъдете ведри и с достатъчно висок дух, за да не се тормозите за старите глупости. В него всичко е хубаво и ясно. Той ни е прекалено скъп с надеждите и поканите, които носи, за да си губим времето с мисли за вчерашния ден.
Ралф Уолдо Емерсън

Всичко, което ни ограничава, ние наричаме съдба.
Ралф Уолдо Емерсън