Салустий - Цитати

Гай Салустий Крисп (86 г. пр.н.е. - 34 г. пр.н.е.) е римски историк и политик от I век пр. Хр. Той се смята за един от най-значимите и влиятелни римски историци. В тази категория има 16 цитата, подредени в 2 страници.

Богатството не намалява алчността.
Салустий

Кой е по-голям приятел, ако не брат на брата?
Салустий

Този, който се гневи за всичко, се гневи за едното нищо.
Салустий

Малко хора искат свобода, повечето искат само господари.
Салустий

Много хора, роби на стомаха и съня, прекарват живота си без образование и възпитание - като просяците; при това - въпреки природата - тялото им служи за наслаждение, а душата им е само в тягост.
Салустий

Водач и повелител в живота на хората е духът.
Салустий

По пътя на мъжеството се отправят към славата.
Салустий

Да имате общи желания и общи непоносимости - именно на това се крепи най-здравата дружба.
Салустий

Вместо слава или богатство, заради които произлизат войни и всякакъв вид конфликти сред човечеството, каквито въобще не търсим, ние желаем само свободата, която хората с чест губят само изгубвайки живота.
Салустий

Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта.
Салустий