Цитати с поуки и съвети

В тази категория има 869 цитата, подредени в 87 страници.

С пръст затисни си устата.
Ювенал

Не отваряй вратата на този, който сам посяга да си я отвори.
Американска поговорка

Никога не давайте колата си на човек, на когото сте дали живот.
Ерма Бомбек

Трябва да задълбочаваш своя ум, а не да го разширяваш, и - като фокуса на увеличителната леща - да събереш цялата топлина и всички лъчи на ума в една точка.
Клод Адриан Хелвеций

Не бързайте да убиете в себе си звера. Винаги ще се намерят желаещи да направят това вместо вас.
Валентин Домил

Изкачвайки се на върха на блаженството, внимавайте да не изгубите равновесие.
Валентина Беднова

Винаги е приятно да чуеш съвета на умен човек... и да направиш нещата по своему.
Валентина Беднова

Не наторявайте умствената пустош.
Станислав Йежи Лец

За да не си длъжен, не вземай повече, отколкото можеш да върнеш.
Веселин Георгиев

Да се крещи не винаги е най-добрият начин да се предаде спешно едно послание. Снижете гласа си и накарайте хората да се напрягат, за да ви чуят. Тогава те ще се съсредоточат върху всяка ваша дума. Направете пауза преди критичната точка и те ще очакват с интерес всяка ваша дума.
Алън Акселрод