Сидни Смит - Цитати

Сидни Смит (1771–1845) е английски свещеник, публицист, есеист и популярен афорист. В тази категория има 12 цитата, подредени в 2 страници.

Изцяло разчитам на вашата неспособност да пазите тайни.
Сидни Смит

Всяка жена има право да поиска да я разходят в Париж.
Сидни Смит

Имай смелостта да бъдеш невеж в много неща, за да избегнеш бедствието да бъдеш невеж във всичко.
Сидни Смит

Животът се обогатява от многото приятелства. Да обичаш и да бъдеш обичан е най-голямото щастие на човешкото съществуане.
Сидни Смит

Всеки закон, основан на невежество и злоба и неглижиращ най-ниските страсти, ние го окачествяваме като мъдростта на нашите прадеди.
Сидни Смит

В края на живота си своето превъзходство го усещат онези, които в началото са страдали от непълноценност.
Сидни Смит

Както казват французите, съществуват три типа пола: мъже, жени и индивиди с духовен сан.
Сидни Смит

Най-скъпото нещо на света са очите на нашия ближен; те струват на всекиго повече от всичко друго в домакинството.
Сидни Смит

Тази вечер ще се помоля за вас, но да си призная, не разчитам на особен успех.
Сидни Смит

Не ми говорете за факти - аз въобще не вярвам във фактите; както ви е известно, Канинг е казал, че по-недостоверни от фактите могат да бъдат само цифрите.
Сидни Смит