Цитати за силата

В тази категория има 289 цитата, подредени в 29 страници.

Човешката доброта никога не е отслабвала силата или смекчавала издържливостта на един свободен народ. Една нация не е необходимо да бъде жестока, за да бъде непоколебима.
Франклин Рузвелт

Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Ако изгубите силата на смеха, вие губите силата на мисълта.
Кларънс Дароу

Но ти не си прав, мислейки си, че не те разбирам или не те оценявам. Нито едното, нито другото. Отдавам дължимото на твоето сърце и на твоята нравственост. ... И това се обяснява изключително с вярата ми в твоята висока нравственост и, благодарение на Бога, аз продължавам да не се съмнявам в нея. Но вярата не ме прави сляп, аз отпускам оръжието само заради умората. Вярвай винаги и никога не се съмнявай, че заемаш голямо място в моето сърце и си един от най-силните лостове в моя живот.
Хайнрих Маркс

Не презирай врага, ако ти се струва слаб, не се страхувай от врага, ако ти се струва силен.
Японска поговорка

Малко хора си позволяват да използват своя ум властно, безстрашно и дръзват да го приложат към всичко в цялата му сила. Дошло е време, когато умът трябва да се приложи именно така към всички въпроси на морала, на политиката и на обществото; към кралете, министрите, големците, философите; към принципите в науката, в живописта и пр. - в противен случай ще си останем затънали в посредственост.
Никола Себастиан Шамфор

Слабостта на силата се заключава в това, че вярва само в силата.
Пол Валери

Капиталът е концентрирана обществена сила...
Карл Маркс

Дума след дума след дума е сила.
Маргарет Атууд

На дъното на чашката водка е най-силна.
Юзеф Булатович