Станислав Йежи Лец - Цитати

Станислав Йежи Лец, с рождено име Станислав Йежи де Туш-Лец е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и филолог, от еврейски произход. Известен с находчивите си афоризми, епиграми и сентенции. В тази категория има 152 цитата, подредени в 16 страници.

Светът е май конусовиден. Най-голямо е дъното.
Станислав Йежи Лец

Из прогресивната геометрия: генералната линия не се състои от неогранчено количество гледни точки.
Станислав Йежи Лец

Хората са в плен на предразсъдъците, но можем да ги откупим, ако платим на самите пленници.
Станислав Йежи Лец

И страхливецът прелива от омраза. Но дискретно!
Станислав Йежи Лец

Духайте в собствените си платна.
Станислав Йежи Лец

Резултатът от натиска зависи от материала: едни стават по-малки, други по-големи.
Станислав Йежи Лец

Изгаря до шушка това, в което никога не е имало искра.
Станислав Йежи Лец

Най-много настояват да призная, че светът е прекрасен, онези, които са ме отвратили от него.
Станислав Йежи Лец

Внимавай, може би си залог в чужда лотария!
Станислав Йежи Лец

Първо премисли, преди да почнеш да мислиш.
Станислав Йежи Лец