Станислав Йежи Лец - Цитати

Станислав Йежи Лец, с рождено име Станислав Йежи де Туш-Лец е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и филолог, от еврейски произход. Известен с находчивите си афоризми, епиграми и сентенции. В тази категория има 159 цитата, подредени в 16 страници.

Във всяка страна въпросът на Хамлет звучи различно.
Станислав Йежи Лец

Хората със закъснял рефлекс обикновено схващат едва при следващите поколения.
Станислав Йежи Лец

Поздравявайте се с подаване на ръка! Ще се увеличи употребата на сапуна.
Станислав Йежи Лец

Какъв смел писател! Постави точка след ненаписаното изречение.
Станислав Йежи Лец

Не съм улучил целта? Това беше целта ми.
Станислав Йежи Лец

Побъркват се само хора със здрав разсъдък.
Станислав Йежи Лец

Народът може да има една душа, едно сърце и едни гърди, с които да поеме ударите. Но гороко му, ако има само един мозък.
Станислав Йежи Лец

Светът е май конусовиден. Най-голямо е дъното.
Станислав Йежи Лец

Из прогресивната геометрия: генералната линия не се състои от неогранчено количество гледни точки.
Станислав Йежи Лец

Хората са в плен на предразсъдъците, но можем да ги откупим, ако платим на самите пленници.
Станислав Йежи Лец