Стоян Благов Миленков - Цитати

Стоян Благов Миленков е български лекар-педиатър от Пловдив и автор на сборници с къси сентенции. В тази категория има 25 цитата, подредени в 3 страници.

Жените със слаби ангели са дяволи, но мъжете им носят рогата.
Стоян Благов Миленков

Всеки ясно схваща, че народът всичко плаща.
Стоян Благов Миленков

Когато правилата на играта не позволяват да се спечели, властимащите сменят правилата.
Стоян Благов Миленков

Когато не правите нищо, по-добре е да си почивате.
Стоян Благов Миленков

Кой съм аз, та да презирам себе си.
Стоян Благов Миленков

Понеже сме благословени със земя и вода, вечно си правим... кал.
Стоян Благов Миленков

Не се съгласяваме и не одобряваме много неща, само защото предварително не са ни питали.
Стоян Благов Миленков

Ако много искаш, дават ти да се разбереш.
Стоян Благов Миленков

Модерни болести: гьонсорат и перде.
Стоян Благов Миленков

Най-изкусно ни хвалят точно истинските ни врагове.
Стоян Благов Миленков