Сун Дзъ - Цитати

Сун Дзъ е китайски пълководец, стратег и мислител, живял през VI – V век пр. н. е. и написал през около 510 пр. н. е. прочутия трактат за военна стратегия "Изкуството на войната". В тази категория има 12 цитата, подредени в 2 страници.

В сражението само по себе численото превъзходство не дава преимущество. Не трябва да се тръгва на атака, опирайки се само на голата военна мощ.
Сун Дзъ

Този, който знае, кога може да се сражава и кога не може - той ще е победителят.
Сун Дзъ

Нанасяй удара така, сякаш целуваш жена!
Сун Дзъ

Първо бъди като невинна девица - и противникът ще ти отвори вратите си. После бъди като отскубнал се заек - и противникът няма да успее да приложи защитни мерки.
Сун Дзъ

Докато говориш не точно това, което мислиш,
докато слушаш не точно това, в което вярваш,
докато правиш не точно това, което ти се отдава,
през цялото това време живееш не точно ти.
Сун Дзъ

Войната обича победата и не обича продължителността.
Сун Дзъ

Владетелят може да бъде сравнен с лодка, а народът - с вода. Водата може да носи лодката, но може и да я преобърне...
Сун Дзъ

Най-добрата война е да разбиеш замисъла на противника; на следващо място - да разбиеш съюзите му; на следващо - да разбиеш войската му. Най-лошото е да обсаждаш крепости.
Сун Дзъ

Войната е пътят на измамата. Ако наистина можеш нещо, прави се пред противника, че не го можеш, ако си близко, прави се, че си далеко, ако си далеко, прави се, че си близо.
Сун Дзъ

Сто пъти да влезеш в битка и сто пъти да победиш - това не е най-доброто. Най-доброто е да покориш чуждата армия без да се сражаваш.
Сун Дзъ