Цитати за света

В тази категория има 119 цитата, подредени в 12 страници.

На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог.
Петър Дънов

Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне.
Ванга

Най-много настояват да призная, че светът е прекрасен, онези, които са ме отвратили от него.
Станислав Йежи Лец

В днешно време ние гледаме на земята не като на цяло, а като на разделени части на света. И само за философите и историците това остава неизвестно.
Освалд Шпенглер

Философията само по различен начин обяснява света, но цялата работа се заключава в това той да бъде променен.
Карл Маркс

Човек се стреми да опознае света, а забравя да опознае себе си.
Веселин Георгиев

Картината, която имахме за Космоса, се е променила значително през последните 40 години и аз съм щастлив, че съм допринесъл поне малко за това.
Стивън Хокинг

Не гледай на света твърде трезво, че ще се пропиеш.
Веслав Брудзински

Таман страната ни ще се пооправи и светът ще тръгне на зле. Но ние тогаз вече ще сме на завет за онова, което иде... То ще трае наполовина на времето на Втората световна война...
Слава Севрюкова

Когато се попита: "Какво е правил Бог, преди да създаде Вселената?" св.Августин не ни отговаря: "Подготвял е ада за онези, които задават подобни въпроси." Вместо това казва, че времето е характеристика на Вселената, която Господ е създал, и то не е съществувало преди зараждането на тази Вселена.
Стивън Хокинг