Тереза от Лизио - Цитати

Света Тереза от Лизио е монахиня от ордена Кармила на Лизио с монашеско име Тереза на Младенеца Исус и на Светия Образ, наричана още Малкото цвете на Исус или просто Малкото цвете. В тази категория има 4 цитата.

Животът често е тежък, той ни носи горчивина, но и толкова сладост!
Тереза от Лизио

Една вечер, незнаейки как да кажа на Исус, че Го обичам и колко искам навсякъде да бъде обичан и прославен, с тъга си помислих, че от дълбините на ада никога не ще се издигне ни едно деяние на любов. Тогава възкликнах в сърцето си, че бих приела да бъда потопена в това място на мъки и богохулства, за да бъде Той и там вечно обичан. Това не би могло да Го прослави, защото Той иска само нашето щастие, но когато човек обича, изпитва желание да каже хиляди глупости.
Тереза от Лизио

Казах си, че братолюбието не трябва да се състои само в чувства, но да се проявява в делата.
Тереза от Лизио

Не познавам друг път към съвършенството, освен любовта. ... Любовта, която е очевидно, че нашите сърца са създадени за нея! ... Понякога се опитвам да открия друга дума, с която да дам израз на любовта, но на тази земя на изгнание думите са немощни да изразят всички трепети на душата, затова и човек трябва да се задоволи с единствената дума Любов!
Тереза от Лизио