Турски мъдрости и поговорки

В тази категория има 12 цитата, подредени в 2 страници.

Умряло магаре от вълци се не плаши.
Турска поговорка

Сряда предвещава идването на четвъртък.
Турска поговорка

На богаташа и петелът му снася.
Турска поговорка

Времето учи на всичко.
Турска поговорка

Парите пари печелят, юнакът лозе копа.
Турска поговорка

Не разчитай на съдбата.
Турска поговорка

Лудият и богатият каквото си щат, това правят.
Турска поговорка

От стар враг приятел не става.
Турска поговорка

Жената си който бие, главата си бие.
Турска поговорка

Умът прави, главата пати.
Турска поговорка