Цитати за учението

В тази категория има 74 цитата, подредени в 8 страници.

Учи така, сякаш животът е непрекъснат урок.
Китайска поговорка

Целта на науката не е да открива, а да прикрива.
Инав

Военното изкуство се състои в това, с по-малка армия винаги да имаш повече сили от неприятеля, когато те атакува или когато е атакуван; но това изкуство не се учи нито по книги, нито по навик, то е усет за действие, който именно представлява военният гений.
Наполеон

Малко хора си позволяват да използват своя ум властно, безстрашно и дръзват да го приложат към всичко в цялата му сила. Дошло е време, когато умът трябва да се приложи именно така към всички въпроси на морала, на политиката и на обществото; към кралете, министрите, големците, философите; към принципите в науката, в живописта и пр. - в противен случай ще си останем затънали в посредственост.
Никола Себастиан Шамфор

Аз просто искам да работя и да се уча от хората, които уважавам и на които се възхищавам.
Сиена Милър

Автомобилите учат мъжете, че жените въобще не са най-капризните същества на света.
Янина Ипохорска

Потомците още дълго ще се учат от нас на умението как да се клепат предшествениците.
Валентин Домил

Разумното никога не говори на нервни, упорити хора, които имат свои възгледи. То ги оставя да носят своите последствия. Който иска да учи, само на него разумното даром идва. Природата се държи много строго към ония, които и противодействат и всякога оставя да си носят последствията. Тя всякога има разположение към ония, които и съдействат и тях подкрепя.
Петър Дънов

Глупостите на дадена епоха са за науката на следващите епохи толкова ценни, колкото и мъдростите и.
Станислав Йежи Лец

В истината има повече красота, дори когато истината е отвратителна. Разказвачите на приказки пред градските порти изопачават живота така, че на мързеливите, глупавите и слабите да им се вижда прекрасен, а това само задълбочава техните недъзи, без да ги учи на нищо, без да ги лекува, без да извисява душите им...
Джон Стайнбек