Цитати за училището

В тази категория има 19 цитата, подредени в 2 страници.

Ролята на състрадателна душа е само за онези, които се страхуват да заемат някаква позиция в живота. Винаги е много по-лесно да вярваш в собствена­та си доброта, отколкото да се изправиш срещу другите и да се бориш за правата си. Винаги е по-лесно да не отвър­неш на нанесената обида, отколкото да посмееш да вле­зеш в битка с някой по-силен от теб; винаги можеш да ка­жеш, че камъните, хвърлени по теб, не са те засегнали, и само нощем - когато си сам и жена ти, мъжът ти или при­ятелят ти от училище спят, - само нощем можеш да оплакваш мълчаливо собственото си малодушие.
Паулу Коелю

Животът става много по-лесен, когато се отървете от всички простотии, на които са ви учили в училище.
Джордж Карлин

Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.
Сергей Скотников

Най-важното, което научаваме в училище е, че най-важните неща не се научават там.
Харуки Мураками

За ученика, който иска да учи и да върви в правия път, думата "не мога" не съществува.
Петър Дънов

В училището на живота неуспяващите не ги оставят да повтарят.
Емил Кротки

Добрият учител остава ученик за цял живот.
Китайска поговорка

Божествения живот изисква от ученика да живее в постоянна Любов и радост.
Петър Дънов

Как можех да съм тъй прозрачен за него, докато аз самият най-често нямах представа какво се таи в главата ми? Нали аз ходех на училище, аз знаех да чета и пиша. Аз бях умният. Хасан не можеше да прочете дори и буквар, но четеше в мен като в отворена книга. Това малко ме плашеше, ала същевременно беше голяма утеха да имаш до себе си някого, който винаги знае от какво се нуждаеш.
Халед Хосейни

Лидерството е умение, а не дарба. Вие не се раждате с него, вие можете да го научите. И училището може да ви научи на лидерство със същата лекота, с която ви обучава на покорство.
Сет Годин