Валентин Домил - Цитати

Валентин Домил е психиатър, публицист, афорист и автор на иронични стихове. Има еверейски произход, но е рускоговорящ и рускопишещ. В тази категория има 98 цитата, подредени в 10 страници.

Осведомеността на болните е не по-малко опасна за здравето от неграмотността на лекарите.
Валентин Домил

Не може през цялото време да се граби от награбеното.
Валентин Домил

Ако няма къде по-нататък да отидете, значи не са ви изпратили там.
Валентин Домил

За допустимостта на репресиите най-охотно говорят хората, които са ги избегнали.
Валентин Домил

Достатъчно е властта да се обърне с лице към народа и на часа го изгубва.
Валентин Домил

Що за държава е това, ако през цялото време се налага да се обиждаш за нея.
Валентин Домил

Когато пият от чашата на живота, не се чукат.
Валентин Домил

Не бързайте да убиете в себе си звера. Винаги ще се намерят желаещи да направят това вместо вас.
Валентин Домил

Изгубената репутация... на връщане не подлежи.
Валентин Домил

Колкото е по-дълбоко възмущението, толкова е по-лесно то да се скрие.
Валентин Домил