Валентин Домил - Цитати

Валентин Домил е психиатър, публицист, афорист и автор на иронични стихове. Има еверейски произход, но е рускоговорящ и рускопишещ. В тази категория има 37 цитата, подредени в 4 страници.

От хубавия живот не бягат. Към него бягат.
Валентин Домил

И верността се разваля от дългото съхранение.
Валентин Домил

Не величината на територията, а величието на гражданите правят една нация велика.
Валентин Домил

Поради недомислие попадна в кръг от единомишленици. Сега не може да излезе.
Валентин Домил

От преломните моменти в историята особено недоволни са тези, за които нищо не се е пречупило.
Валентин Домил

Консуматорското общество има алергия към духовната храна.
Валентин Домил

За вкусове не спорят, ако няма какво да се яде.
Валентин Домил

Да изгубиш ума си е много по-лесно, отколкото да го намериш.
Валентин Домил

Изобилието от достойнства е твърде голям недостатък.
Валентин Домил

Политиците се делят на опиянени от властта и ударени от нея по главата.
Валентин Домил