Цитати за възпитанието

В тази категория има 35 цитата, подредени в 4 страници.

Доброто възпитание пречи единствено в случаите, когато се сблъска с лошото.
"Довереникът", Силвия Кристъл

Физическото възпитание се отличава от моралното по това, че то като възпитание е пасивно, докато последното е активно. При него всичко се основава на дисциплината, а не на принципите.
Имануел Кант

Възпитанието е по-важно от произхода.
Японска поговорка

Най-прекрасното творение е прекрасно възпитаният човек.
Стоян Благов Миленков

Човек е на практика възпитаник на всички заобикалящи го предмети, на всички онези положения, в които го постави случаят.
Клод Адриан Хелвеций

Разумното възпитание дори и злия по натура го прави или по-малко лош, или дори добър; то развива до известна степен и най-затъпелите способности и по възможност очовечава най-ограничената и дребнава натура.
Висарион Белински

Възпитанието е усвояване на добри привички.
Платон

Колкото по-малко е детето, толкова по-непосредствено трябва да бъде нравственото възпитание, при което то трябва не да бъде учено, а приучавано на добри чувства, наклонности и маниери, основавайки се предимно на привичката.
Висарион Белински

Има жени, които не са за теб.
Има жени, които никога няма да те обичат, но вместо теб, ще обичат обувките си на високи токчета. Ще треперят за чантата си и внимателно, ще изберат в каква кола , ще се качат, било то и такси.
Има и такива жени, които няма да те докоснат с нежност, когато ги черпиш питие, дори няма да те погледнат. Това е надменност, вулгарност и чиста наглост, но ти не се притеснявай, има и такива жени... неблагодарни за нищо.
Има и жени, които са като скъпи обици. Красиви са, но цената не винаги отговаря на истинската им стойност.
Има и жени, които ще те топлят само една вечер и после, ще си заминат и вечерта е нямала смисъл.
Има и жени, които, ще те командват, но те не те обичат, те обичат себе си.
Има и жени, които са истински. Жени, които знаят какво искат, знаят как да го постигнат и го постигат с труд. Жени които са достатъчно умни и възпитани в обществото и истински мръсници в леглото.
Има и жени, които като те погледнат и от очите им има решителност и сигурност, която ти сам няма как да си дадеш.
Има и жени, които просто, ще гледат, как губиш любовта им, но не биха те спрели, те ценят свободата и решенията ти.
Има и жени, които ще плачат на рамото ти, има и такива, които никога не биха позволили да видиш сълзите им.
Има жени, които не са за теб. Тези, които не са истински.
Жените са като науката: трудно се разбират.
Александър Глог

Добре възпитаните хора не беседват в обществото за времето и религията.
Мария фон Ебнер-Ешенбах