Венцеслав Константинов - Цитати

Венцеслав Константинов Константинов е български писател, преводач и афорист. Роден е на 14 септември 1940 г. в София в семейството на професора по теория на музиката Константин Константинов. В тази категория има 923 цитата, подредени в 93 страници.

Актьорът играе различни роли, но няма собствена.
Венцеслав Константинов

Самоубиецът може да избяга от Срама - но Срамът го надживява.
Венцеслав Константинов

Ако трябва да бъда честен: не съм срещал честен човек.
Венцеслав Константинов

Да заспиш с мисълта, че си сторил нещо хубаво и вярно...
Венцеслав Константинов

Пътят, по който се изкачваш, е различен от пътя, по който слизаш.
Венцеслав Константинов

Начетената жена е пламтяща тайна за необразования мъж.
Венцеслав Константинов

Бог създал Адам и Ева, Ева родила маймуната, а от маймуната произлязъл човекът...
Венцеслав Константинов

Младият човек живее като безсмъртен - оттам и голямото му отегчение.
Венцеслав Константинов

В долината вече спят, а върховете още греят в слънчевите лъчи.
Венцеслав Константинов

Бог е едновременно безкрайно далеч и безкрайно близо - в тебе.
Венцеслав Константинов