Венцеслав Константинов - Цитати

Венцеслав Константинов Константинов е български писател, преводач и афорист. Роден е на 14 септември 1940 г. в София в семейството на професора по теория на музиката Константин Константинов. В тази категория има 900 цитата, подредени в 90 страници.

По-добре е да настъпиш живо куче, отколкото мъртъв лъв.
Венцеслав Константинов

Най-необяснимото чудо: неспособността да се вярва в чудеса.
Венцеслав Константинов

Изящното слово невинаги е изящно.
Венцеслав Константинов

Приключението на Живота започва едва когато осъзнаеш, че той приключва.
Венцеслав Константинов

Цялостният човек е отзивчив, разпокъсаният е боязлив.
Венцеслав Константинов

Най-високи са морските вълни, които се блъскат в дъното.
Венцеслав Константинов

Лицето на спящата жена разказва сънищата и.
Венцеслав Константинов

Вечна е славата на поетите, които никой не чете...
Венцеслав Константинов

С някои хора никога няма да заговориш на "ти".
Венцеслав Константинов

Преценка може да даваш само за неща, които сам би извършил.
Венцеслав Константинов