Венцеслав Константинов - Цитати

Венцеслав Константинов Константинов е български писател, преводач и афорист. Роден е на 14 септември 1940 г. в София в семейството на професора по теория на музиката Константин Константинов. В тази категория има 961 цитата, подредени в 97 страници.

Можеш да отвориш консервена кутия, но не можеш да я затвориш обратно.
Венцеслав Константинов

Който не знае чужди езици, изобилства с чуждици.
Венцеслав Константинов

Животът те смазва - и внезапно насреща ти красива жена!
Венцеслав Константинов

Взирането в чужди грешки привиква ума към задоволство.
Венцеслав Константинов

Любовта умира, когато я обявят за безсмъртна.
Венцеслав Константинов

Човекът на удоволствията не подозира за насладата от творчеството.
Венцеслав Константинов

"Твоят дом е моята крепост!" - щастливата младоженка.
Венцеслав Константинов

Да изтръгне живото от мъртвото е смисълът на Любовта.
Венцеслав Константинов

Дръж се със себе си като с равен!
Венцеслав Константинов

Най-трудно се доказва очевидното.
Венцеслав Константинов