Веселин Георгиев - Цитати

Веселин Иванов Георгиев е български писател, драматург, преводач, автор на хумористични произведения и афоризми, пишещ на български, руски и есперанто. В тази категория има 110 цитата, подредени в 11 страници.

Уж поумняхме, а все още ни считат за глупави.
Веселин Георгиев

На едни е съдено да получават колкото им дадат, на други - колкото сами си вземат.
Веселин Георгиев

Човек най-добре узнава своите врагове, общувайки с техни приятели.
Веселин Георгиев

Никой не цени свободата толкова малко, както свободният човек.
Веселин Георгиев

Времето е пари, ако не си губиш времето.
Веселин Георгиев

За да не си длъжен, не вземай повече, отколкото можеш да върнеш.
Веселин Георгиев

Дока го се настрои на нужната вълна, течението отвлече.
Веселин Георгиев

Похвално е да имаш благородни намерения, но още по-похвално е да имаш благородни метали.
Веселин Георгиев

Парите развалят човека, затова пък поправят настроението.
Веселин Георгиев

Мнозина живеят без съвест и често не по-лошо от другите.
Веселин Георгиев