Висарион Белински - Цитати

Висарион Григориевич Белински (1811–1848) е руски литературен критик и публицист, философ. В тази категория има 62 цитата, подредени в 7 страници.

Книгата е животът на нашето време; от нея се нуждаят всички - и малките, и възрастните.
Висарион Белински

Който не принадлежи на своето отечество, той не принадлежи и на цялото човечество.
Висарион Белински

Всичко добро е прекрасно, когато е в хармония, в съответствие със самото себе си. Неестествено и преждевременно развилите се деца - са нравствени уроди. Всяка преждевременна зрелост прилича на насилване в детството.
Висарион Белински

Разумното възпитание дори и злия по натура го прави или по-малко лош, или дори добър; то развива до известна степен и най-затъпелите способности и по възможност очовечава най-ограничената и дребнава натура.
Висарион Белински

Човек се плаши само от това, което не знае; знанието побеждава всеки страх.
Висарион Белински

Бащата обича своето дете, защото му е родно; но той трябва да го обича също така и като бъдещ човек. Само такава любов към децата е истинска и достойна да се нарече любов; всяка друга е егоизъм и хладно самолюбие.
Висарион Белински

Където няма пълна откровеност, пълно доверие, където се укрива дори и най-дребната подробност, там няма и не може да съществува никаква дружба.
Висарион Белински

Само щастието е мярката и проверката за любовта.
Висарион Белински

От всички човешки страсти след самолюбието най-силна и най-свирепа е властолюбието. Можем вероятно да кажем, че нито една страст не е струвала на човечеството толкова страдания и кръв, колкото властолюбието.
Висарион Белински

Без дълбоко нравствено чувство човек не може да има нито любов, нито чест - нищо, благодарение на което човекът е човек.
Висарион Белински