Цитати за враговете

В тази категория има 500 цитата, подредени в 50 страници.

И как да не съм оптимист! Враговете ми се оказаха тъкмо такива свине, каквито предполагах, че са.
Станислав Йежи Лец

Сблъсъкът на интереси не прави сблъсъците интересни.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл

Беззащитният и да е прав, пак е виновен.
Веселин Георгиев

Войната означава съвършено непознати един на друг хора се убиват един друг за славата и благото на други хора, които отлично се познават един друг, но не се убиват.
Пол Валери

Мнозина си отмъщават още преди да са ги обидили.
Веслав Брудзински

Лидерът е постоянно нападан, защото е лидер, и усилията на другите да го достигнат само потвърждава неговите водачески качества.
Наполеон Хил

В такива дела като войната грешките поради доброжелателност са най-лошите от всички.
Карл фон Клаузевиц

Войната се води за да не бъдем унижени или унищожени.
Ото фон Бисмарк

Има голяма разлика между борбата по време на Студената война и борбата с радикалния Ислям. Правилата вече са се променили..., но ние не сме.
Джон льо Каре

Един главнокомандващ не е предпазен от заповед на министър или на принц, намиращ се далеч от полето на действие и познаващ зле или въобще не познаващ последното състояние на нещата.
Наполеон